מדיניות חברה

פברואר 2021

מדיניות האיכות, איכות סביבה , בטיחות מזון

 

·   הנהלת החברה מכירה בכך כי עמידה בתנאי השוק התחרותיים ושמירה על שביעות רצון הלקוחות מחייבת הבטחת איכות גבוהה וקבועה של כלל המוצרים, מתן שירות אמין ויעיל, צמצום השפעה שלילית על הסביבה, והקפדה על בטיחות המוצרים .

 

·   לשם כך הוקמה ומופעלת בחברה מערכת ניהול משולבת,  בהתאם לדרישות התקנים הבינלאומיים

 9001 – ISO , 14001 ISO ו – 22000-ISO.

 

·   מערכת הניהול נועדה להבטיח שביעות רצון מלאה של הלקוחות, תוך הקטנת עלויות, שמירה על רווחיות והקפדה על הנושאים הבאים:

                           ·    התאמה מלאה לדרישות וצרכי הלקוחות ולדרישות תקנים נדרשים

                           ·    עמידה בזמני אספקה נדרשים

                           ·    מתן שירות מקצועי וטוב ללקוחות, מתן סיוע טכני כאשר נדרש

                           ·    הגברת המודעות אצל העובדים לחשיבות נושאי איכות, איכות סביבה  ובטיחות המוצרים

                           ·    שיתוף הספקים ביישום הדרישות בנושאי איכות, איכות סביבה ובטיחות המוצרים

 

·  פעילות היצור וההחסנה בחברה נעשית תוך התחשבות בהשפעה על הסביבה, נקיטת אמצעים להפחתת נזק אפשרי והקפדה על בטיחות המוצרים

 

·   הנהלת החברה מחויבת לנקוט בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח קיום תהליך רצוף ומתמשך של שיפורים באיכות הפריטים המשווקים, ברמת השירות ללקוחות, בנושאי איכות, איכות סביבה ובטיחות המוצרים

 

·   הנהלת החברה מחויבת להקפיד על קיום כל החוקים והתקנות ודרישות ע"פ דין, המתייחסים לפעילות החברה ולמוצרים המשווקים ללקוחות.

 

·   הנהלת החברה מודעת לכך שאיכות השירות והתאמת המוצרים לצרכי הלקוחות תלויה במעורבותם ופעילותם של כל עובדי החברה. העובדים מודרכים ומודעים להקפדה על נושאי איכות, איכות סביבה ונושאי בטיחות המוצרים, במתקני החברה ובאתרי הלקוחות.

 

·   ההנהלה תקצה את המשאבים הנחוצים, תקבע יעדים מדידים בנושאי איכות, איכות סביבה ובטיחות מוצרים, תדאג להדרכת העובדים, תטפח את הקשר עם ספקים ותבצע סקרים ומבדקים לבדיקת יישום הדרישות ולקביעת אפשרויות לשיפורים במערכת הניהול המשולבת.

 

·   המדיניות מובאת לידיעת עובדי החברה, לקוחות ומבקרים והינה זמינה לציבור.                                  

 

אבנר גולן – מנכ"ל

טופס יצירת קשר    עיצוב ובניית אתרים webthenet