שירות ואחריות

חברת א.א. פוליטיב מחויבת לפעול על-פי תקנות, צווים וחוקים המתייחסים לתחום פעילותה. הנהלת החברה מאמינה כי לאיכות השירות הניתן ע"י החברה ולאיכותם של המוצרים, השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה. הנהלת החברה מודעת לכך שאיכות המוצרים והשירות תלויה במעורבותם ובפעילותם של כל עובדי החברה, בכל הרמות, לצורך הבטחת השגת מטרות החברה. כל המוצרים אותם מייצרת החברה עומדים בדרישות הלקוחות ובכל התקנים הנדרשים. פעילות היצור והאחסנה בחברה נעשית תוך התחשבות בהשפעה על הסביבה, נקיטת אמצעים להפחתת נזק אפשרי ולצמצום צריכת משאבים טבעיים. בחברה הוקמה ומופעלת מערכת ניהול איכות במתכונת תקן ISO-9001 ומשולבת במערכת ניהול סביבתי במתכונת תקן ISO-14001. הנהלת החברה מקצה את המשאבים הנחוצים, קובעת יעדי איכות מדידים, דואגת להדרכת העובדים מקצועית, מבצעת סקרים ומבדקים לבדיקת יישום הנהלים ולקביעת אפשריות שיפור מתמשכות במערכות האיכות והניהול הסביבתי. חברת א.א פוליטיב בע"מ עומדת בתקנים הבאים:

חברת א.א פוליטיב בע"מ עומדת בתקנים הבאים:

ת"י 821 חלק 1 - יריעות ושרוולים מפוליאתילן לשימוש בחקלאות: יריעות ושרוולים לבתי צמיחה ולמינהרות עבירות

ת"י 821 חלק 2 - יריעות ושרוולים מפוליאתילן לשימוש בחקלאות: יריעות ושרוולים לחיפויי קרקע ומנהרות נמוכות.

תקן אירופאי EN 13206 - Covering thermoplastic films for use in agriculture and horticulture תקן 556 לתעשיה - יריעות ושרוולים עשויים פוליאתילן בצפיפות נמוכה

טופס יצירת קשר    עיצוב ובניית אתרים webthenet