Various

בפוליטיב קיים מגוון רחב של שקיות מרוחב 0.2 מטר עד 8 מטר, ובעובי 20 מיקרון עד 400 מיקרון. את השקיות ניתן לקבל בבודדות או בפרפורציה לפי העדפת הלקוח. שקיות אלו יכולות להיות שקופות, שחורות, לבנות או צבע אחר לפי דרישת הלקוח.

א.א. פוליטיב מתמחה בתפירת יתרון ייחודי לדרישות מיוחדת של הלקוחות. במגוון המוצרים שלנו קיימות שקיות עם תכונות מכאניות לשימושים מיוחדים ועם תכונות פוקנציונאליות מיוחדות שפותחו לפי דרישת הלקוחות. בין מגוון המוצרים הייחודיים של א.א. פוליטיב, שקיות פוליאתילן לשימוש בפחים מוטמנים.

read more read less
מס' קטלוגיתיאור היריעהמעבר אורתוספים תרמייםAFעוביים מיקרוןרוחב מ'גווןהערות
1402שקוף מיוצב 90% ×30-1202.1שקוףלכיסוי ירקות
1402שקוף מיוצב 90% ×30-1202.1שקוףלכיסוי ירקות
לכיסוי ירקותשקוף מיוצב 90% ×30-1202.1שקוףלכיסוי ירקות
Fast conact us

    עיצוב ובניית אתרים webthenet